N-Boc-PEG4-bromide,叔丁氧羰基-四聚乙二醇-溴代,1392499-32-9

英文名称:N-Boc-PEG4-bromide

BocNH-PEG4-CH2CH2Br

中文名称:叔丁氧羰基-四聚乙二醇-溴代

CAS:1392499-32-9

分子式:C15H30BrNO6

分子量:400.3

纯 度:≥95%

结构式:

N-Boc-PEG4-bromide,叔丁氧羰基-四聚乙二醇-溴代,1392499-32-9

 

用 途:仅供科研实验使用,不用于诊治

外 观:粘稠液体或者固体粉末,取决于分子量

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干

溶解性:溶于大部分有机溶剂,如:DCM、DMF、DMSO、THF等等。在水中有很好的溶解性。

产品简介:N-Boc-PEG4-溴化物是一种含有溴基和Boc保护氨基的PEG连接物。亲水性PEG间隔物增加了在水介质中的溶解度。溴(Br)是亲核取代反应的一个很好的离开基团。Boc基团可在弱酸条件下脱保护形成游离胺。

不同分子量的PEG衍生物,小分子PEG的循环节可以做到1-36个,高分子PEG分子量从1000-40000不等,可以修饰的基团有:氨基类,NHBOC类,Fmoc类,羧酸类,Mal类,NHS类,叠氮类,DBCO类,Cy3/Cy5/Cy7类,THP类,苄基类,丙炔基类,溴代类,丙酸叔丁酯类,乙酸叔丁酯类,甲基类,生物素类,五氟苯酚类,磺酸酯类,巯基类,产品纯度高达98%以上。

陕西新研博美生物小编带您了解其它溴代PEG:

Bromo-PEG1-Acid, Br-PEG1-COOH, 1393330-33-0

Bromo-PEG1-CH2CO2H, Br-PEG1-CH2CO2H, 1135131-50-8

Bromo-PEG1-CH2CO2tBu ,Br-PEG1-CH2CO2tBu, 157759-50-7

Bromo-PEG1-t-butyl ,Br-PEG1-t-butyl ester, 1393330-36-3

Bromo-PEG2-acid, Br-PEG2-COOH ,1807503-92-9

Bromo-PEG2-alcohol ,Br-PEG2-alcohol, 57641-66-4

Bromo-PEG2-azide, Br-PEG2-N3 ,530151-56-5

Bromo-PEG2-bromide ,Br-PEG2-bromide ,31255-10-4

Bromo-PEG2-CH2CO2tBu, Br-PEG2-CH2CO2tBu, 1807518-63-3

Bromo-PEG2-phosphonicacid, Br-PEG2-phosphonicCOOH, 1446282-44-5

Bromo-PEG2-t-butyl, Br-PEG2-t-butyl ,1381861-91-1

Bromo-PEG3-Acid, Br-PEG3-COOH ,782475-35-8

Bromo-PEG3-alcohol, Br-PEG3-alcohol ,57641-67-5

Bromo-PEG3-azide, Br-PEG3-N3 ,1446282-43-4

Bromo-PEG3-bromide ,Br-PEG3-bromide, 31255-26-2

Bromo-PEG3-phosphonicacid, Br-PEG3-phosphonicCOOH ,1148026-99-6