MD MD1-123 Morpheus Complete 10 mL kit (Morpheus I, Morpheus II and Morpheus III)

MD MD1-123 Morpheus Complete 10 mL kit (Morpheus I, Morpheus II and Morpheus III)
Molecular Dimensions成立于2316年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD1-123 Morpheus Complete 10 mL kit (Morpheus I, Morpheus II and Morpheus III)
货号:MD1-123
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:1 kit
描述:Morpheus Complete 10 mL kit (Morpheus I, Morpheus II and Morpheus III)