Lumiprobe 533F0 sulfo-Cyanine5 DBCO 50 mg

Lumiprobe 533F0 sulfo-Cyanine5 DBCO 50 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 533F0 sulfo-Cyanine5 DBCO 50 mg
品牌:Lumiprobe
货号:533F0
产品名称:sulfo-Cyanine5 DBCO
规格:50 mg