Lumiprobe 1D420 BDP TR X NHS ester 1 mg

Lumiprobe 1D420 BDP TR X NHS ester 1 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 1D420 BDP TR X NHS ester 1 mg
品牌:Lumiprobe
货号:1D420
产品名称:BDP TR X NHS ester
规格:1 mg