Lumiprobe F1540 AmdU (5-azidomethyl-2′-deoxyuridine) 100 mg

Lumiprobe F1540 AmdU (5-azidomethyl-2′-deoxyuridine) 100 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe F1540 AmdU (5-azidomethyl-2′-deoxyuridine) 100 mg
品牌:Lumiprobe
货号:F1540
产品名称:AmdU (5-azidomethyl-2′-deoxyuridine)
规格:100 mg