Lumiprobe 68170 TAMRA hydrazide 6-isomer 100 mg

Lumiprobe 68170 TAMRA hydrazide 6-isomer 100 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 68170 TAMRA hydrazide 6-isomer 100 mg
品牌:Lumiprobe
货号:68170
产品名称:TAMRA hydrazide 6-isomer
规格:100 mg