Lumiprobe 18170 TAMRA hydrazide 6-isomer 1 mg

Lumiprobe 18170 TAMRA hydrazide 6-isomer 1 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 18170 TAMRA hydrazide 6-isomer 1 mg
品牌:Lumiprobe
货号:18170
产品名称:TAMRA hydrazide 6-isomer
规格:1 mg