Lumiprobe 213F0 sulfo-Cyanine3 DBCO 5 mg

Lumiprobe 213F0 sulfo-Cyanine3 DBCO 5 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 213F0 sulfo-Cyanine3 DBCO 5 mg
品牌:Lumiprobe
货号:213F0
产品名称:sulfo-Cyanine3 DBCO
规格:5 mg