Lumiprobe A1330 Sulfo-Cyanine3 azide 1 mg

Lumiprobe A1330 Sulfo-Cyanine3 azide 1 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe A1330 Sulfo-Cyanine3 azide 1 mg
品牌:Lumiprobe
货号:A1330
产品名称:Sulfo-Cyanine3 azide
规格:1 mg