Lumiprobe F13B0 Sulfo-Cyanine3 alkyne 100 mg

Lumiprobe F13B0 Sulfo-Cyanine3 alkyne 100 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe F13B0 Sulfo-Cyanine3 alkyne 100 mg
品牌:Lumiprobe
货号:F13B0
产品名称:Sulfo-Cyanine3 alkyne
规格:100 mg