Lumiprobe C2330 Sulfo-Cyanine3.5 azide 10 mg

Lumiprobe C2330 Sulfo-Cyanine3.5 azide 10 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe C2330 Sulfo-Cyanine3.5 azide 10 mg
品牌:Lumiprobe
货号:C2330
产品名称:Sulfo-Cyanine3.5 azide
规格:10 mg