Lumiprobe 31110 ROX reference dye for qPCR 500 uL

Lumiprobe 31110 ROX reference dye for qPCR 500 uL
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 31110 ROX reference dye for qPCR 500 uL
品牌:Lumiprobe
货号:31110
产品名称:ROX reference dye for qPCR
规格:500 uL