Lumiprobe 57470 BDP 558/568 hydrazide 50 mg

Lumiprobe 57470 BDP 558/568 hydrazide 50 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 57470 BDP 558/568 hydrazide 50 mg
品牌:Lumiprobe
货号:57470
产品名称:BDP 558/568 hydrazide
规格:50 mg